Iskolánk tanárai 2017 - 2018
Név Végzettség Megjegyzés Fogadóórák
Varga Attila informatika-technika,
villamosipari mérnöktanár
intézményvezető,
szakvizsgázott pedagógus
egyeztetett időpontban
Németh Ferenc testnevelés intézményvezető-helyettes,
szakvizsgázott pedagógus
Tatár Zsuzsanna Mária matematika-fizika,
számítástechnika
intézményvezető-helyettes,
szakvizsgázott pedagógus
       
Balasi Anna rajz-művészettörténet  
Bánfay Ágota történelem-latin szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 11. A
Csenki Mária matematika
Csuzdi Csabáné matematika-fizika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 8. B
Doór Miklós testnevelés osztályfőnök 11. B
Dr. Asztalos Éva magyar-filozófia-német szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 9. A
Dr. Czine Gáspárné matematika-fizika  
Dr. Dunkel Zoltánné orosz-földrajz-életvitel  
Dulai Zsolt testnevelés szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 7. B
Farkas Andrea matematika-fizika osztályfőnök 12. A
Farkas Tímea angol szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 8. A
Farkasné Gór Gabriella matematika  
Gyöngy Ildikó ének-zene  
Juhász Gabriella testnevelés  
Horváth Mária német  
Kaptásné Sódar Zita német szakvizsgázott pedagógus  
Kántor Attiláné matematika szakvizsgázott pedagógus
Kovács Október biológia-kémia szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 10. B
Kovordányiné Klein Hilda német-etika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 9. B
Lövei Mária matematika-informatika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 6. B
Molnár Szabolcs Iván földrajz szakvizsgázott pedagógus
Molnárné Vörösmarti Ágnes könyvtár-pedagógia,
informatikus könyvtáros
könyvtáros  
Némethné Salamon Ágnes magyar-latin szakvizsgázott pedagógus
Paulus Frigyes történelem-latin  
Pálfi Noémi magyar-ének osztályfőnök 5. A
Péter Zsuzsanna francia-orosz szakvizsgázott pedagógus
Reitter Zsófia történelem-latin  
Sági Mónika magyar  
Somvári Gabriella magyar  
Szabó Emese történelem-francia osztályfőnök 6. A
Szászvári Irén matematika-fizika  
Sziráki Eszter angol-dráma
Szőke Mária biológia-kémia  
Tóth Zsuzsanna angol-orosz szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 12. B
Visy Kornélia angol-olasz osztályfőnök 7. A
Vladár Mariann testnevelés-gyógytornász szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 5. B
Zagyi Péter kémia-földrajz szakvizsgázott pedagógus
Zsoldosné Kovács Lívia történelem-angol szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 10. A
       
  Óraadó tanáraink    
Horváth Loránd informatika    
Mezei Emese vizuális nevelés    
Mihályi József néptánc    
Tenkely Béla technika    
Szarkáné Malinkó Krisztina kerámia    
       
  Iskolatitkár    
Fekete Tímea szociálpedagógus