Iskolánk tanárai 2017 - 2018
Név Végzettség Megjegyzés Fogadóórák
Varga Attila informatika-technika,
villamosipari mérnöktanár
intézményvezető,
szakvizsgázott pedagógus
egyeztetett időpontban
Németh Ferenc testnevelés intézményvezető-helyettes,
szakvizsgázott pedagógus
csütörtök 3.
Tatár Zsuzsanna Mária matematika-fizika,
számítástechnika
intézményvezető-helyettes,
szakvizsgázott pedagógus
szerda 8.
       
Balasi Anna rajz-művészettörténet   hétfő 2.
Bánfay Ágota történelem-latin szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 11. A
hétfő 2.
Csenki Mária matematika péntek 5.
Csuzdi Csabáné matematika-fizika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 8. B
kedd 3.
Doór Miklós testnevelés osztályfőnök 11. B csütörtök 5.
Dr. Asztalos Éva magyar-filozófia-német szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 9. A
hétfő 4.
Dr. Czine Gáspárné matematika-fizika   csütörtök 4.
Dr. Dunkel Zoltánné orosz-földrajz-életvitel   szerda 4.
Dulai Zsolt testnevelés szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 7. B
kedd 4.
Farkas Andrea matematika-fizika osztályfőnök 12. A szerda 4.
Farkas Tímea angol szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 8. A
hétfő 5.
Farkasné Gór Gabriella matematika szakvizsgázott pedagógus csütörtök 5.
Gyöngy Ildikó ének-zene   csütörtök 5.
Juhász Gabriella testnevelés   szerda 5.
Horváth Mária német   hétfő 4.
Iflinger-Müller Melinda angol   szerda 3.
Kaptásné Sódar Zita német szakvizsgázott pedagógus szerda 4.
Kántor Attiláné matematika szakvizsgázott pedagógus kedd 5.
Kovács Október biológia-kémia szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 10. B
szerda 2.
Kovordányiné Klein Hilda német-etika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 9. B
péntek 6.
Lövei Mária matematika-informatika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 6. B
szerda 2.
Molnár Szabolcs Iván földrajz szakvizsgázott pedagógus hétfő 6.
Molnárné Vörösmarti Ágnes könyvtár-pedagógia,
informatikus könyvtáros
könyvtáros  
Némethné Salamon Ágnes magyar-latin szakvizsgázott pedagógus szerda 4.
Paulus Frigyes történelem-latin   csütörtök 3.
Pálfi Noémi magyar-ének osztályfőnök 5. A kedd 3.
Péter Zsuzsanna francia-orosz szakvizsgázott pedagógus péntek 3.
Reitter Zsófia történelem-latin   csütörtök 2.
Sági Mónika magyar   kedd 4.
Somvári Gabriella magyar   csütörtök 6.
Szabó Emese történelem-francia osztályfőnök 6. A péntek 3.
Szászvári Irén matematika-fizika   kedd 4.
Sziráki Eszter angol-dráma  
Szőke Mária biológia-kémia   csütörtök 3.
Tóth Zsuzsanna angol-orosz szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 12. B
szerda 7.
Visy Kornélia angol-olasz osztályfőnök 7. A szerda 3.
Vladár Mariann testnevelés-gyógytornász szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 5. B
kedd 5.
Zagyi Péter kémia-földrajz szakvizsgázott pedagógus hétfő 4.
Zsoldosné Kovács Lívia történelem-angol szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 10. A
szerda 2.
       
  Óraadó tanáraink    
Horváth Loránd informatika    
Mezei Emese vizuális nevelés    
Mihályi József néptánc    
Sudár Gyöngyvér Emese dráma    
Tenkely Béla technika    
Szarkáné Malinkó Krisztina kerámia    
       
  Iskolatitkár    
Fekete Tímea szociálpedagógus