Iskolánk tanárai 2018 - 2019
Név Végzettség Megjegyzés Fogadóórák
Varga Attila informatika-technika,
villamosipari mérnöktanár
intézményvezető,
szakvizsgázott pedagógus
egyeztetett időpontban
Németh Ferenc testnevelés intézményvezető-helyettes,
szakvizsgázott pedagógus
hétfő 1.
Tatár Zsuzsanna Mária matematika-fizika,
számítástechnika
intézményvezető-helyettes,
szakvizsgázott pedagógus
szerda 6.
       
Balasi Anna rajz-művészettörténet   csütörtök 3.
Bánfay Ágota történelem-latin szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 12. A
hétfő 5.
Csapi Nóra biológia hétfő 3.
Csenki Mária matematika péntek 5.
Csuzdi Csabáné matematika-fizika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 9. B
szerda 4.
Doór Miklós testnevelés osztályfőnök 12. B hétfő 5.
Dr. Czine Gáspárné matematika-fizika   hétfő 4.
Dr. Dunkel Zoltánné orosz-földrajz-életvitel  
Dulai Zsolt testnevelés szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 8. B
hétfő 1.
Farkas Andrea matematika-fizika   hétfő 3.
Farkas Tímea angol-orosz szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 9. A
kedd 2.
Farkasné Gór Gabriella matematika szakvizsgázott pedagógus péntek 4.
Gyöngy Ildikó ének-zene   csütörtök 7.
Juhász Gabriella testnevelés   hétfő 8.
Horváth Mária német   hétfő 4.
Iflinger-Müller Melinda angol   péntek 2.
Kaptásné Sódar Zita német-orosz szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 5. B
kedd 4.
Kántor Attiláné matematika szakvizsgázott pedagógus szerda 2.
Kovács Október biológia-kémia szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 11. B
kedd 2.
Kovordányiné Klein Hilda német-etika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 10. B
hétfő 4.
Lövei Mária matematika-informatika szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 7. B
hétfő 6.
Molnár Szabolcs Iván földrajz szakvizsgázott pedagógus hétfő 3.
Molnárné Vörösmarti Ágnes könyvtár-pedagógia,
informatikus könyvtáros
könyvtáros  
Némethné Salamon Ágnes magyar-latin szakvizsgázott pedagógus hétfő 2.
Paulus Frigyes történelem-latin   hétfő 3.
Pálfi Noémi magyar-ének osztályfőnök 6. A péntek 2.
Péter Zsuzsanna francia-orosz szakvizsgázott pedagógus
Reitter Zsófia történelem-latin   péntek 2.
Sági Mónika magyar   kedd 2.
Somvári Gabriella magyar   kedd 5.
Szabó Emese történelem-francia osztályfőnök 7. A kedd 4.
Szászvári Irén matematika-fizika   hétfő 6.
Szőke Mária biológia-kémia  
Tóth Zsuzsanna angol-orosz szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 5. A
csütörtök 6.
Visy Kornélia angol-olasz osztályfőnök 8. A hétfő 7.
Vladár Mariann testnevelés-gyógytornász szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 6. B
hétfő 5.
Zagyi Péter kémia-földrajz szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 10. A
szerda 4.
Zsoldosné Kovács Lívia történelem-angol szakvizsgázott pedagógus,
osztályfőnök 11. A
hétfő 2.
       
  Óraadó tanáraink    
Haller Zoltán magyar    
Laskai Balázs technika    
Mezei Emese vizuális nevelés    
Mihályi József néptánc    
Sudár Gyöngyvér Emese dráma    
Tenkely Béla technika, informatika, rendszergazda (NOKS)    
       
  Iskolatitkár    
Fekete Tímea szociálpedagógus (NOKS)    
  Nevelést- és oktatást közvetlenül segítők (NOKS)    
Bodrogközi Gáborné pedagógiai asszisztens    
Szarkáné Malinkó Krisztina laboráns    
Madarász Barbara laboráns