Lami Pál: Iskolánk története


A gimnázium jogelődjének alapítási éve 1948., de működését a Bauhaus- iskolához tartozó, a funkcionalista építészet mellett elkötelezett sokoldalú mester, Kozma Lajos tervezte jelenlegi épületben csak 1949. október 22-én kezdte meg. Az épület a korabeli skandináv, ún. középfolyosós iskolatervezést követi (bár az eredeti terveknél szerényebb megvalósításban: a tornatermi épületrésznek a tervrajzokon megvolt a meg nem épített szimmetrikus párja; ennek helyét az 1987-ben emelt és kevésbé végiggondolt tervezésű ’B’ épület foglalja el.) Nagyobb felújítás, továbbá a belső terek és funkciók újraértelmezése az új évezred első éveiben szakaszosan, 2006-ban megvalósult lezárással történt. Az intézmény 1963-ig általános, majd néhány évig tizenkét évfolyamos iskolaként, később, 1971-től négy évfolyamos gimnáziumként működött Lipscher Ervinné dr. vezetésével. A gimnázium Kilián György nevét viselte. Az iskolában számos, országos figyelmet ébresztő pedagógiai kísérlet folyt: osztályozás nélküli értékelés, komplex esztétikai nevelés, nyelvi, ill. természettudományi tagozatos rendszer, integrált természettudományi képzés, élsportolók középfokú oktatása. A nevelőtestület Rónai Béla kezdeményezésére - az egész magyar pedagógiai gondolkodást megélénkítve - 1989-ben a korszerű körülményekhez igazítva feltámasztotta a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés évszázados hazai hagyományait, s az intézmény egyidejűleg felvette Németh Lászlónak, kiemelkedő nevelőnknek, európai látókörű gondolkodónknak és nemzeti klasszikusunknak nevét. Az igazgató ekkor dr. Hoffmann Rózsa volt, aki 1987-től egy szűkebb tanári közösséggel (dr. Bárczi Ildikó, Drucker Péter, Kiss Margit, Kiss Sándorné, Kovács Károly, Lami Pál, Németh Ferenc, Rónai Béla, Szeghő István) elkészítette a nevelési koncepciót, majd a tantárgyi programokat, s a kísérleti munkacsoport tagjai - már újabb kollégákat is bevonva - számos tankönyvet és oktatási segédanyagot írtak, szerkesztettek. A gimnáziumot országszerte sok iskola követte, néhány kiadvány (anyanyelv és művelődés, latin, fizika és anyagszerkezet, biológia, ének, rajz- néprajz-művészettörténet) bekerült a magyar pedagógiai köztudatba és az iskolai használatba. A gimnázium három egyetemmel együttműködve több tárgyban (magyar, történelem, latin, angol, német, biológia) vesz részt a tanárjelöltek gyakorlati képzésében. Az elmúlt huszonöt évben a nevelőtestület tagjai igen magas országos szakmai elismerésekben részesültek: ketten Apáczai Csere János-, heten Németh László-, egy fő Kerezsi Endre-díjban, ketten Arany Katedra Emlékplakett kitüntetésben; a nevelőtestület 2004-ben Budapestért Díjat kapott. Az intézmény fenntartója 2009. augusztus 1-jei hatállyal a követő iskolák egyikét, a Kassák Lajos Gimnáziumot mint tagiskolát a Németh László Gimnázium irányítása alá rendelte. Gimnáziumunk a magyar pedagógia egyik ismert és elismert műhelye. Az elhivatott tanárok és a tehetséges tanulók, továbbá a szülők erőfeszítéseiről visszaigazolást adnak az országosan is kiemelkedő felvételi és kompetenciamérési eredmények, a változatlanul magas iskolai tanulmányi és érettségi átlageredmények, a kerületi, budapesti és országos versenyek sikerei, valamint a nagy számban letett nyelvvizsgák. Az iskola iránti szakmai és társadalmi érdeklődés nem lankad. A nevelőtestület elkötelezett az elért eredmények és színvonal megőrzése iránt.

Az iskola igazgatói

Általános iskolai szakasz

Takács László

Komlós Károly

Kósa Andorné

Szilvássi Sándor

Csapó Gusztáv

Sárhidainé Fazekas Margit

Gimnáziumi szakasz

Lipscher Ervinné dr. (1953-1986)

dr. Hoffmann Rózsa (1986-1997)

Lami Pál (1997-2010)

Varga Attila (2010-